مسئول امور رایانه

تعداد بازدید:۲۵۲۴

نام و نام خانوادگی : مهندس رضا دادور            کارشناس سخت افزار رایانه           

کارشناس روابط عمومی – (مسئول وب سایت و امور رایانه )

تلفن : 32235309-054

ایمیل :     Reza.dadvar@gmail.com

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۶