معرفی کارکنان واحد

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتشماره تماس مستقیمایمیل
1وحید تالانهمسئول سمعی و بصریکاردان مدیریت بازرگانی5432235309
2نرگس صابر ملاشاهیمسئول تشریفات و امور نمایشگاهیکارشناس مدیریت دولتی5432235309
3الهام دروهیمسئول ارتباط رسانه ایکارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی5432235309Edoroohi@gmail.com
4مهدیه بازیمسئولواحد ارتبطات مردمی – روابط عمومی الکترونیککارشناسی ارشد مدیریت دولتی5432235309mbpr264@gmail.com
5مهندس رضا دادورمسئول وب سایت و امور رایانهکارشناس سخت افزار رایانه5432235309Reza.dadvar@gmail.com
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.