رادیو دانشگاه

تعداد بازدید:۶۶۴

رادیو دانشگاه

رادیو دانشگاه

رادیو دانشگاه شماره اول آبان ماه 97

گویندگان : نرگس صابر ملاشاهی و غیبی

کارشناسان : دکتر یحیی احسان اللهی،منصور قزاق

 

رادیو دانشگاه شماره دوم بهمن ماه 97

گویندگان : نرگس صابر ملاشاهی و غیبی

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۳۹۷