تشریفات و امور نمایشگاهی

تعداد بازدید:۲۱۵۲

نام و نام خانوادگی : نرگس صابر ملاشاهی          کارشناس مدیریت دولتی          

کارشناس روابط عمومی – تشریفات و امور نمایشگاهی

تلفن : 32235309-054

ایمیل :

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۶